Formularul 230

Completează formularul 230 pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit pentru Casa Memorială George Stephănescu.

Formularul trebuie completat și depus în 2 exemplare. Unul dintre exemplare va rămâne la tine după ce vei primi un număr de înregistrare, celălalt rămâne la Administrația Financiară. În cazul în care îl trimiți prin poștă, este suficient un singur exemplar.

Descarcă aici formularul gata completat cu datele Asociației Arefu.


Paşii de urmat în completarea formularului

Pasul 1: Datează formularul cu anul precedent (de exemplu dacă îl depui în 2020, datează-l cu 2019);

Pasul 2: Completează datele personale la secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului:
– nume, prenume, inițiala tatălui
– adresa din cartea de identitate
– codul poștal (dacă nu-l știi, îl poți afla aici)
– codul numeric personal
– telefon, e-mail și fax

Pasul 3: Dacă nu ai descărcat formularul gata completat cu datele Asociației Arefu, completează datele noastre de identificare la punctul III. Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual, astfel:
– bifează căsuța de la punctul III. 2 Susținerea unei entități nonprofit/ unități de cult
– completează denumirea organizației nonprofit:  ASOCIAȚIA AREFU „CASA MEMORIALĂ COMPOZITOR GEORGE ȘTEPHĂNESCU, ARH. VICTOR ȘTEPHĂNESCU ȘI PICTORI GABRIEL SI ANTOINETTE ȘTEPHĂNESCU-AREPHY”
– completează codul de identificare fiscală (CIF): 37427818
– completează contul bancar: RO78 BACX 0000 0014 1504 5001
– câmpul pentru suma de redirecționat rămâne necompletat. Aceasta va fi calculată de Administrația Financiară.

Pasul 4: Semnează formularul în câmpul rezervat semnăturii contribuabilului, în stânga jos.

Pasul 5: Depune formularul sau trimite-l prin poștă (scrisoare recomandată) la filiala Administrației Financiare de care aparții.
* Dacă ai certificat de semnătură electronică poți depune formularul și online pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Formularul poate fi depus prin intermediul unui împuternicit legal care poate fi persoană fizică sau juridică. Datele acestuia de identificare trebuie completate în formular la punctul IV. Datele de identificare a împuternicitului. Acesta semnează în câmpul rezervat pentru semnătură, în dreapta jos.


Atenție! Data limită pentru depunerea formularului la Administrația Financiară este 15 martie 2020.