Concurs

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE COMPOZIȚIE „GEORGE ȘTEPHĂNESCU” – A PATRA EDIȚIE

Director Artistic: Piro Gaqi
Director Executiv: Ilinca Ștephănescu – Neagu


REGULILE CONCURSULUI

A) Compoziție pentru voce și pian care să fie cuprinsă între 3 – 5 minute cu textul în limba română
– textul poate fi compus special pentru această compoziție sau preluat de compozitor din texte deja existente după ce compozitorul s-a asigurat de drepturile de autor.

B) Compoziție pentru voce și pian care să fie cuprinsă între 3 – 5 minute cu textul în limba albaneză
– textul poate fi compus special pentru această compoziție sau preluat de compozitor din texte deja existente după ce compozitorul s-a asigurat de drepturile de autor.

Criterii generale ale concursului:

1) Pentru acest concurs sunt acceptate numai compoziții pentru voce și pian. Orice compoziție care nu respectă acest criteriu o sa fie descalificată de către juriu.

2) Pot participa la concurs toți compozitorii indiferent de vărstă sau naționalitate. Compozitorii care au căștigat Premiul 1 în edițiile anterioare nu mai au dreptul să participe în secțiunea unde le-a fost acordat premiul. Ei pot participa la celelalte secțiuni.

3) Lucrările trebuie să nu fie publicate înainte, să nu fie cântate înainte, să nu fie înregistrate înainte (CD, Video) și să nu fie online sub nici o formă (audio, video sau pdf).

4) Partiturile și toate materialele necesare menționate mai jos trebuie trimise pănă pe data de 01 mai 2024 doar online și în format PDF la adresa: georgestephanescucompetition@gmail.com

5) Pe prima pagină a partiturii trebuie să fie scris în clar numele, prenumele și categoria de participare. Împreună cu partitura trebuie trimise și:
formularul de participare (click aici pentru a-l descărca).
– copie după actul de identitate.
– o declarație pe propria răspundere scrisă de compozitor care să declare că această compoziție îndeplinește toate condițiile menționate la criteriul nr. 3,
– o declarație privind dreptul de a utiliza textul folosit pentru lucrare si dacă pentru acest text există drepturi de autor trebuie menționat în declarație că drepturile i-au fost cedate sau plătite de către compozitor.
– cedarea drepturilor de autor asociației pentru publicarea ulterioară a compoziției.
– autorul trebuie să asigure că în viitor toate aparițiile publice ale compoziției în cazul în care căștigă (partituri, afișe, citate) trebuie să conțină ” Lucrarea care a căștigat A Patra Ediție a Concursului Internațional de Compoziție George Ștephănescu”. Omiterea poate descalifica lucrarea retroactiv și poate duce la returnarea premiului.
– autorul este de acord cu faptul ca pentru lucrarile premiate prima auditie va avea loc numai in cadrul „Concursului International de Compozitie Editia a Patra”

6) Juriul va fi compus de 3 membri distinși de faimă internațională din România și Albania.

7) PREMII:

Secțiunea A)
Compoziția care se va clasa pe locul 1 primește un premiu de 800 Euro, va fi publicată de o editură muzicală în București și o să fie cântată în prima audiție mondială la un recital organizat în anul 2024.
Compoziția care se va clasa pe locul 2 primește un premiu de 400 Euro, va fi publicată de o editură muzicală în București și o să fie cântată în prima audiție mondială la un recital organizat în anul 2024.

Secțiunea B)
Compoziția care se va clasa pe locul 1 primește un premiu de 800 Euro, va fi publicată de o editură muzicală în București și o să fie cântată în prima audiție mondială la un recital organizat în anul 2024.
Compoziția care se va clasa pe locul 2 primește un premiu de 400 Euro, va fi publicată de o editură muzicală în București și o să fie cântată în prima audiție mondială la un recital organizat în anul 2024.

* Pentru a fi publicate toate lucrările premiate trebuie trimise în format Finale.

8) Compozitorii au dreptul să trimită o singură compoziție pentru acest concurs. Dacă se vor trimite mai multe lucrări de la același compozitor niciuna nu va fi luată în considerare.

9) Juriul are dreptul să acorde alte premii sau diplome pentru alte lucrări considerate valoroase. În același timp juriul are dreptul să nu acorde un premiu dacă așa consideră necesar.

10) Deciziile juriului sunt finale și nu se pot contesta.

11) Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a modifica informațiile concursului dacă acest lucru se dovedește a fi indispensabil din motive de forță majoră.

12) Caștigătorii concursului vor fi afișați pe site-ul https://www.stephanescu-arephy.com/concurs/  în data de 15/05/2024.

 

Juriul Concursului Internațional de Compoziție „George Ștephănescu” – A patra ediție

 

Dan Dediu

Dan Dediu

Dan Dediu este profesor de compoziţie, director artistic al ansamblului Profil
Mai multe >>

Thoma Gaqi

Thoma Gaqi

Este unul dintre cei mai influenți compozitori albanezi, autor al numeroase opere instrumentale și simfonice.
Mai multe >>

Mircea Holiartoc

Mircea Holiartoc

În prezent este dirijor la Opera Brașov, având colaborări cu multe alte instituții muzicale din România și străinătate.
Mai multe >>

Descărcați de aici formularul de înscriere în concurs.